Entries by Z. Eren Kocyigit

King.com Halka Arz Başvurusu

Webrazzide King.com’un halka arz başvurusu ile ilgili yayınlanan yazıda yer verilen infografiklerdeki rakamlar gerçekten çok çarpıcı: 2012 yılı son çeyrek gelir 71 milyon dolar 2013 yılı son çeyrek gelir 632 milyon dolar Portföyde yer alan oyunlar günde 128 milyon kişi tarafından toplam 1.2 milyar kere oynanıyor Şirket gelirlerinin yüzde 73′ü mobilden geliyor. Şirketin SEC başvuru formunun tamamına buradan incelenebilir. […]

Critical Role of Relationship for Unfamiliar Banking Products

Author Info Zekeriya Eren KOÇYİĞİT(Bahçeşehir Üniversitesi) Yonca ASLANBAY(İstanbul Bilgi Üniversitesi) Beril DURMUŞ(Marmara Üniversitesi)   Abstract This paper aims to explore factors affecting the decision making of consumers for investing in unfamiliar banking products. Capital protected funds are the subject of this study. The study analyses the consumers’ investment in capital protected funds and its preceding […]

Spor Pazarlaması’nda Kullanılan Mobil Uygulamalar

Giriş Günümüz pazarlama dünyasında mobil araçların ve ‘mobil yaşam’ kavramının önemi git gide artmaktadır. Yapılan araştırmalar; tüketicilerin mobil dünyaya gün geçtikçe daha adapte olduklarını ve pazarlama teorisi/uygulamasına konu olan birçok tüketici davranışının yaşadıkları mobil dünya içerisinde ne denli farklılaştığını göstermektedir.  Örnek olarak Google ve Ipsos OTX’in 5,013 Amerikalı akıllı telefon kullanıcısı ile yaptığı araştırma sonucu, […]

YAPILANDIRILMIŞ FİNANSAL ÜRÜNLER – VI (STRUCTURED FINANCIAL PRODUCTS – VI)

YAPILANDIRILMIŞ FİNANSAL ÜRÜNLER – VI * (STRUCTURED FINANCIAL PRODUCTS – VI ) Prof. Dr. Nurgül Chambers ** Z. Eren Koçyiğit *** YAPILANDIRILMIŞ FİNANSAL ÜRÜNLER VE TÜRKİYE’DE KULLANIMI – I 1. Giriş Yapılandırılmış ürünler, genel itibariyle Türkiye’deki finansal piyasalar için yeni ürünlerdir. Bono ve mevduat faizlerinin uzun yıllar göreceli olarak yüksek seyretmesi, yatırımcıların genel anlamda riske duyarlı […]

YAPILANDIRILMIŞ FİNANSAL ÜRÜNLER – V (STRUCTURED FINANCIAL PRODUCTS -V)

YAPILANDIRILMIŞ FİNANSAL ÜRÜNLER – V * (STRUCTURED FINANCIAL PRODUCTS -V) Prof. Dr. Nurgül Chambers ** Z. Eren Koçyiğit ***  YAPILANDIRILMIŞ FİNANSAL ÜRÜNLER VE DÜNYADA KULLANIMI 1.      Giriş        Yapılandırılmış finansal ürünlerle ilgili yazı dizisinin bu bölümünde, dünyadaki kullanımları ve ulaştıkları işlem hacmi üzerinde durulacaktır. Bu doğrultuda Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Asya & Pasifik bölgelerinde […]

YAPILANDIRILMIŞ FİNANSAL ÜRÜNLER – IV (STRUCTURED FINANCIAL PRODUCTS – IV)

YAPILANDIRILMIŞ FİNANSAL ÜRÜNLER – IV * (STRUCTURED FINANCIAL PRODUCTS – IV) Prof. Dr. Nurgül Chambers ** Eren Koçyiğit *** 3.3.4. Kaldıraç Sağlayan Yapılandırılmış Finansal Ürünler – Varantlar  (Leverage Products ) Kaldıraç sağlayan yapılandırılmış finansal ürünler genel olarak yatırımcıların küçük tutarda yatırım ile büyük tutarda pozisyona sahip olabilmelerini sağlayan ürünler olarak tanımlanır. Bu ürünlerin özelliği, ürünün […]

YAPILANDIRILMIŞ FİNANSAL ÜRÜNLER – III (STRUCTURED FINANCIAL PRODUCTS – III)

YAPILANDIRILMIŞ FİNANSAL ÜRÜNLER – III * (STRUCTURED FINANCIAL PRODUCTS – III) Prof. Dr. Nurgül Chambers ** Eren Koçyiğit *** 3.3.3. Katılım Sağlayan Yapılandırılmış Finansal Ürünler   (Participation Products) Bu tür yapılandırılmış finansal ürünleri  getiri artırıcı ürünlerden ayıran temel özellik, bu ürünlerde önceden belirlenmiş bir maksimum getiri seviyesinin (cap) olmayışıdır 1. Katılım sağlayan ürünler dayandıkları varlıkların fiyat […]

YAPILANDIRILMIŞ FİNANSAL ÜRÜNLER – II (STRUCTURED FINANCIAL PRODUCTS – II)

YAPILANDIRILMIŞ FİNANSAL ÜRÜNLER – II * (STRUCTURED FINANCIAL PRODUCTS – II) Prof. Dr. Nurgül Chambers ** Eren Koçyiğit *** 3.3. Risk Düzeyine Göre Yapılandırılmış Finansal Ürünler Yapılandırılmış finansal ürünler, İsviçre Yapılandırılmış Ürünler Birliği (SSPA, Swiss Structured Products Association), tarafından  risk düzeylerine göre dört gruba ayrılmıştır . – Anapara korumalı ürünler (Capital protected products), – Getiri […]

YAPILANDIRILMIŞ FİNANSAL ÜRÜNLER – I (STRUCTURED FINANCIAL PRODUCTS)

YAPILANDIRILMIŞ FİNANSAL ÜRÜNLER – I (STRUCTURED FINANCIAL PRODUCTS) Prof. Dr. Nurgül Chambers * Eren Koçyiğit ** Giriş Her finansal ürün  bir ihtiyaçtan doğar. Değişen ve çeşitlenen ihtiyaçları karşılamak için  yeni finansal ürünler ortaya çıkar. Örneğin 1970’li yılların başında, yatırımcılar  döviz kuru ve faiz oranlarında dalgalanma riski gibi çeşitli risklerle karşı karşıya kaldılar. Alışkın olmadıkları bu risklerle karşılaşan […]