Mobil Pazarlama’nın 3 R’si

Mobilecommercedaily.com’da yayınlanan yazıda Mobil Pazarlama kampanyalarının olmazsa olmaz 3 özelliği ‘Mobil Pazarlamanın 3 R’si’ adı  ile ele alınmış ve bu 3 özellik aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

Relevance (Uygunluk/İlgi/Alaka)

Mobil Pazarlama ile birlikte segmentasyondan kişiselleştirmeye doğru giden bir süreç başlamıştır çünkü mobil cihazlar söz konusu olduğunda tüketiciler kişiselleştirilmiş teklifler beklemektedir.

Real Time (Gerçek Zamanlı)

Günümüz dünyasında tüketiciler geçmişteki satın almalarından yola çıkılarak yapılan tekliflerden ziyade o an için ilgi duydukları ürün & servisler hakkında yapılan ‘gerçek-zamanlı’ tekliflere daha fazla cevap vermektedir. Gerçek zamanlı tekliflerin sağladığı başarı aynı zamanda Re-marketing konseptininin son zamanlarda git gide ön plana çıkmasını sağlamaktadır.

Recognition (Tanınma)

Günümüz tüketicisi marka ile kendi isteğiyle bilgilerini paylaştıktan sonra markanın tüm kanallarında ‘tanınma’ ve kişiselleştirilmiş teklif & hizmet beklemektedir.

Mobil pazarlama kampanyaları hazırlanırken bu 3 konseptin kullanılması yapılan kampanyaların başarısını artıracaktır.